Chesapeake Bay Retriever
Pedigree Database
ChessieDB : Dog List : Index V
  1. V J's Brandy
  1. Virginia's Back Bay Lady